Privatlivspolitik

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb, på computere med sikker og begrænset adgang og afgiver aldrig dine oplysninger til tredjepart.a

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.